AKTUELNO

.......................................................................................................................................................................................

POZIV NA RADNI ANGAŽMAN NA UNIVERZITETU U TUZLI

Univerzitet u Tuzli obavještava i poziva sve državljanke i državljane BiH koji su naučni stepen doktora nauka stekli na univerzitetima euro-atlantskih država da se, ukoliko žele, prijave za neki oblik radnog angažmana na Univerzitetu, što podrazumijeva trajni ili povremeni angažman u izvođenju nastave, neki oblik naučno-istraživačkog rada, te realizaciju međunarodnih projekata.

.......................................................................................................................................................................................

O D L U K A o produženju roka za upis kandidata na treći ciklus studija - doktorski studij na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/13. godini

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.02.2013. god.

.......................................................................................................................................................................................

 

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 14.02.2013. god.

Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje.

Uslovi za upis na III ciklus studija-doktorski studij

Studijski program doktorskog studija- Historija - Stari vijek

Studijski program doktorskog studija- Historija - Srednji vijek

Studijski program doktorskog studija- Komunikologija

 

 

.......................................................................................................................................................................................


WUS - WUS Austria Sarajevo Office
Branilaca Sarajeva 51 71000 Sarajevo Klikni
SUS  Dobrodošli na internet stranicu Svjetskog univerzitetskog servisa BiH!Klikni
DAAD Deutscher AkademischerAustausch Dienst
German Academic Exchange Service Klikni