Dr. sc. Najil Kurtić

Najil Kurtić redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prvi angažman na Univerzitetu u Tuzli imao je kao viši asistent na Ekonomskom Fakultetu u Tuzli u periodu 1996 do 1998. godine na predmetu Psighologija rukovođenja i poslovno komuniciranje. Prvi angažman na poziciji nastavnika je dobio 1998. godine na Ekonomskom fakultetu kao docent na užoj naučnoj oblasti marketing i izvodio nastavu na predmetu Marketing komuniciranje. 

Koautor je i potpisnik elaborata o osnivanju studijskog odsjeka Žurnalistika na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 1998. godine je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu. Više godina je bio voditelj studijskog odsjeka Žurnalistika. U tri mandata je bio prodekan za nastavu na Filzofskom fakultetu a u jednom mandatu prodekan za naučno-istraživački rad.  Dao je značajan doprinos u prilagođavanju nastavnih planova i organizacije nastave bolonjskom modelu obrazovanja. Autor je elaborata o osnivanju prvog  postdiplomskog i prvog doktorskog studija na studijskom odsjeku žurnalistika. Bio je voditelj postiplomskog studija Komunikologija i voditelj prvog doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Izvodi nastavu na dodiplomskim, postdiplomskim, odnosno doktorskim studijima na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci. Na Doktorskoj školi Sveučilišta Josip Jurja Strossmajer u Osijeku izvodi predmet Europska medijska politika.

Objavio je 11  naučnih knjiga i više desetina naučnih radova. Knjiga Masovno komuniciranje, u izdanju Golden market iz Zagreba je dobila nagradu Dialogos za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini.

U svojstvu mentora izveo je 8 doktora nauka na univerzitetima u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Osijeku.

Učestvovao je, u svojstvu istraživača, odnosno voditelja istraživačkog tima u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih projekata i istraživanja javnog mnijenja i imidža.

Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su mu: odnosi s javnostima, teorija informacija, pisanje za masovne medije, poslovno komuniciranje  i politički marketintg.

Objavljuje u regionalnim naučnim časopisima a član je više međunarodnih redakcija. U svojstvu projektanta i stručnog konsultanta sudjelovao je u kreiranju i realizaciji zapaženih kampanja javnog komuniciranja u oblastima političkog i društvenog marketinga.

Web stranica: http://najilkurtic.ba/

 

Objavljene knjige

 

2016. Odnosi s javnostima: University press, Sarajevo

2016. Tabloidiziranje stvarnosti: metamorfoza dnevnih novina. Planjax komerc. Tešanj

2014. Medijska politika. poglavlje  u Malović, S., Maletić,F., Vilović, G., Kurtić, N. Masovno komuniciranje, Golden Mrketing – Tehnička knjiga,  Zagreb 2014.

2011. Komunikološki ogledi: Bosanska riječ, Tuzla

2009. Osnovi pisanja za medije: Media Plan institut, Sarajevo

2008. Politički marketing: prilog kulturi političkog komuniciranja: UPIM, Banja Luka , 2008

2006. Kod novinarstva; Media Plan Institut, Sarajevo

2005. Kako pisati za medije – događaj – vijest –  izvještaj; Media Plan Institut,  Sarajevo

2000. Uvod u teoriju mas-medijske informacije; Filozofski fakultet, Tuzla

1997. Tehnike izbornog marketinga, Bosnia ars, Tuzla

1995. Volja i moć, Prava riječ, Tuzla 1995.

 

Objavljeni radovi u naučnim časopisima

 

2014. Bosanstvo i Bošnjaci u agendi „Bošnjaka“: sto dvadeset godina poslije, Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost, perspektive, Zbornik radova, Univerzitet u Tuzli

2013. Komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu u Norveškoj na hrvatksim i internet portalima Velike Britanije, (Kurtić.N., Đukić.M., ). Medianali, godište 7, broj 14, prosinac 2013. Dubrovnik

2013. Novine u Bosni u osmanskom periodu i nacionalno samoidentificiranje Bošnjaka, Bosanski jezik: časopis za kulturu bosanskoga knjižebnog jezika, 10/2013, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2011. Odnosi s javnostima u zdravstvenom sektoru; mogućnosti strateške perspektive, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. 2011. ISSN 1512-6021, str. 335-359

2009. Etički odnosi s javnostima u funkciji socijalne konekcije i društvene odgovornosti modernih organizacija; Medianali, međunarodni znanstveni časopis  za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 3, broj 5, veljača 2009. (str.131- 142)

2008. Mogućnosti dekonstrukcije internog imidža Bosne i Hercegovine; Tranzicija; Međunarodni naučno-stručni časopis za ekonomiju i politiku tranzicije – Tuzla – Beograd – Bukurešt – Zagreb, Ekonomski institut Tuzla, br.21-22, 2008.  ISSN 1512-5785, COBIS.BH – ID 7255054, UDK: 330.142 (str. 9-26)

2008. Vjerodostojnost medijskih objava; Medianali, međunarodni znanstveni časopis  za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 2, broj 3, veljača 2008. (str.127- 136)

2008. Čitanje medijske kulture (teorijsko-analitički okvir za razumijevanje medija i medijskih sadržaja); UDK 316.774:316.77, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2008.  ISSN 1840-1325, (str. 413- 426)

2007. Mediji i izbori – između formalne nepristrasnosti i interesa javnosti, Medianali, međunarodni znanstveni časopis  za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 2, studeni 2007. (str.139- 148)

2007. Komunikacijski paradoks, Medianali, međunarodni znanstveni časopis  za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 1, ožujak 2007. (str.135-148)

2007. Potreba za smislom: mit, manipulacija i film, Pregled, časopis za društvena pitanja, Univerzitet u Sarajevu, br. 3-4, maj-avgust, 2007., ISSN 0032-7271 (str. 383-386)

2007. Problemi i smisao definiranja odnosa s javnošću, Anali poslovne ekonomije, časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i komunikologiju,  UPIM, Banja Luka, 2007. godina I, Volume I, Broj 1, UDK 659.4 (str. 143- 153)

2007. Bosna i Hercegovina : između profesionalnih standarda i očekivanja čitatelja, ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 117- 154)

2007. Konceptualizacija istraživanja vjerodostojnosti medija; Vjerodostojnost novina, ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 39-66)

2007. Teorijski okvir za marketinšku rekonceptualizaciju politike, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,  br.3, mart 2007. ISBN 978-99938-95-05-3, COBIS.BH-ID 387864 (str. 101-108)

2006. Mediji u tranziciji; Tranzicija, časopis za ekonomiju i politiku tranzicije; Ekonomski institut Tuzla, januar-decembar 2006. broj 17-18, ISSN 1512 – 5785 (str.9-18)

2006. Kako izvještavati o maloljetnicima u sukobu sa zakonom? Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006. Vol.31, br. 7,  ISSN 1521 – 6021 (str.456-463)

2005. Samoprezentirajuće komunikacije savremenih društvenih struktura, masovni mediji i javni diskurs; Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2005. Vol.31, br. 6, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-260)

2005. Epistemologija novinarske spoznaje; Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2004. Vol.31, br. 5, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-256)

2002. Javna percepcija tuzlanskog pristupa prostornom planiranju; Urbo BiH (2), str. 53- 57, Sarajevo, 2002.; obim: 5 strana, format: A-4

2002. Uključivanje javnosti u proces izrade prostornog plana; Urbo BiH (2), str. 30- 37, Sarajevo 2002.; obim: 8 strana, format: A-4

2002. Politika i komuniciranje; Socijal demokrat broj 10 – 11, str. 243-246, Sarajevo 2002.; obim: 4 strane, format B-5

2002. Sud kao središnji element logičke strukture mas-medijske poruke; Zbornik radova Filozofskog fakulteta broj 4; str. 123- 133, Tuzla 2002.;obim: 11 strana, format: B-5.

2001. Bosna i Hercegovina, entiteti  i kantoni u procesu stabilizacije i razvoja; koautorstvo sa Mr. Sead Omerbegović, Pogledi br. 8; str. 64 – 69, Tuzla 2001.; obim 6 strana, format B-5.

2001. Imidž u funkciji strateškog menadžmenta; Zbornik radova u povodu 25-godišnjice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, str.59 – 65, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format: A-4.

2001. Informatološki aspekti arhivistike i dokumentaristike; Arhivska praksa – archival practice, str. 20- 26, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format B-5.

2001. O problemu semantičke determinacije mas-medijske poruke; Razlika/differance broj 1, str.161- 171, Tuzla, 2001.; obim: 10 strana, format B-5.

2001. Epistemološka funkcija koda; Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 3, str: 107-119, Tuzla 2001.; obim 13 strana, format B-5

2000. Savremeni mediji komuniciranja u kreiranju novog imidža BiH; Znak Bosne, str.37 – 40, Zenica 2000.; obim: 4 strane, format: A-4

2000. Hipotetski okvir za razmatranje odnosa logike i mas-medijske poruke; Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli broj 2, str: 139-157, Tuzla 2000.; obim: 17 strana, format B-5.

1999. Događaj kao izvor i predmet informacije; Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 1, str: 58-71, Tuzla 1999.; obim: 15 strana, format: B-5.   

1997. Public relations - nova strategija komuniciranja okruženjem, Bosanski jezik, Tuzla, 1997. (Obim-5 strana A-5 formata)

1997. Strategije upravljanja odnosima s ajavnošću, Pogledi 6/97, Tuzla (Obim 6 strana B-5 formata)str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5.

1996. Utjecaj medija na opredjeljivanje birač- skica za studiju slučaja, Zbornik radova  sa simpozija “Mediji u multinacionalnim sredinama” Sarajevo, 10 i 11. Oktobra 1996. (Obim-4 strane A-5 formata)

1990. Društvene determinante informisanja preduzeću, Samoupravljanje, 1/90, Beograd (Obim-15 strana B-5 formata)

1989. Mnijenjsko djelovanje fabričke štampe, Samoupravljanje, 6/89, Beograd (Obim-10 strana B-5 formata)

1989. Rudarske novine zaštita na radu, Revija rada, 196/87, Beograd (Obim-6 strana B-5 formata)

 

Naučno-istraživački projekti

  1. Epistemološki potencijal kvantitativne i kvalitativne analitze sadržaja, Program 5 za finansiranje/sufinansiranje  projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini (Voditelj projekta)
  2. Sadržajni aspekti kvalitete dnevnih informativnih novina u Bosni i Hercegovini, Program 5 za finansiranje/sufinansiranje  projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini (Voditelj projekta)
  3. Stavovi osoba s invaliditetom o svom društvenom položaju u kantonima FBiH – komunikacijska varjabla. 2012. (član istraživačkog tima)
  4. Istraživanje percepcije korupcije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,  za TI BiH, 2011.
  5. Istraživanje vjerodostojnosti novina – Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Tempus projekat Journalism Education in Croatia, 2007. (Glavni istraživač za Bosnu i Hercegovinu)
  6. Imidž Bosne i Hercegovine i studenti bosansko-hercegovačkih univerziteta“, Forum Bosna, 2005-2008 godine, u okviru generalnog projekta BOSRED – „Bosna istraživanje i razvoj“ (voditelj istraživačke skupine)
  7. Socijalna karta sarajevskog kantona (član naučnog tima), Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Sarajevskog kantona, 2002.-2003.
  8. Jezičke promjene u štampanim medijima nakog Dejtona u funkciji multikulturalne komunikacije u BiH, Forum Bosna, (član istraživačkog tima), 2002.
  9. Tempus projekat AC - JEP - 14377/1999; "Nastavni program i edukacija u oblasti ekologije tla" - separat koji se odnosi na medijski marketing.