OBAVIJEST│Datum: 16/6/17│Autor: admin

Konkurs za upis studenata na II ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini


Filozofski fakultet u Tuzli obavještava sve zainteresirane kandidate da je u toku upis na studijske programe na II ciklusu studija. Konkurs za upis studenata II ciklus studija možete preuzeti OVDJE. U prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli upisat će se studenti koji se sami finansiraju kako slijedi

Studijski program

Minimalan broj studenata

Maksimalan broj studenata

Bosanski jezik i književnost
- Lingvistika bosanskog jezika
- Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu


7
7


10
10

Historija
- Historija Bosne i Hercegovine


7


10

Razredna nastava (u trajanju od dvije godine)

7

10

Engleski jezik i književnost
- Prevođenje engleskog jezika
- Metodika nastave engleskog jezika


7
7


25
25

Njemački jezik i književnost
- Njemačka književnost

 

7

 

10

Žurnalistika
- Komunikologija


7


10

Pedagogija

7

10

Psihologija

7

10

Socijalni rad

7

10

Filozofija

7

10

Sociologija

7

10

Uslovi upisa

Pravo upisa na studijske programe drugog ciklusa imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine odnosno sa ostvarenih 240 ECTS bodova, odnosno koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine odnosno sa ostvarenih 180 ECTS bodova za upis na dvogodišnji master studij na studijskom programu Razredna nastava.

Upisni rok

Rangiranje i prijem kandidata vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta/Akademije, a na osnovu uspjeha ostvarenog na dodiplomskom/prvom ciklusu studija (prosječna ocjena zaokružena na dvije decimale).
Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:
- podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 05.09.2017. godine;
- privremena rang-lista kandidata objaviće se do 07.09.2017. godine, a konačna 11.09.2017. godine;
- upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 15.09.2017. godine.

Konkurs ostaje otvoren do 05. septembra tekuće godine.

Upisna procedura i cijene školarina

Uz prijavu na Konkurs kandidat prilaže:
- ovjerenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem dodiplomskom studiju/studiju prvog ciklusa ili uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diplome
- uvjerenje visokoškolske ustanove o dužini trajanja dodiplomskog studija odnosno dodatak diplomi (za lica koja su završila prvi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja),
- uvjerenje o uspjehu na dodiplomskom studiju (za lica koja su završila studij po ranijem sistemu
studiranja),
- uvjerenje o državljanstvu.

Lica koja su diplomu osnovnih studija stekla u inostranstvu, u obavezi su priložiti i rješenje o izvršenoj nostrifikaciji inostrane isprave, ili potvrdu Univerziteta u Tuzli da su podnijeli zahtjev za akademsko priznavanje inostrane diplome u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli.
Obrazac Zahtjeva za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli može se preuzeti na web stranici Univerziteta.


Kandidati koji ostvare pravo upisa na drugi ciklus studija na studijskim programima u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.400,00 KM (po jednu polovinu iznosa pri upisu u svaki semestar), a kandidati na studijskim programima u trajanju od dvije akademske godine, plaćaju školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini.
Kandidati strani državljani i lica bez državljanstva plaćaju školarinu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

Predlažemo vam također da posjetite sekciju posvećenu BUDUĆIM STUDENTIMA gdje možete naći podrobnije informacije o programima II ciklusa studija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili nas kontaktirati putem telefona, fax-a ili e-maila.

Želimo vam uspješan upis na studijske programe Filozofskog fakulteta u Tuzli!