O FAKULTETU

Historijat


Filozofski fakultet osnovan je 1993. godine transformacijom Pedagoške akademije. Pedagoška akademija članica je Univerziteta u  Tuzli od njegovog osnivanja 1976. godine, a prije toga od 1961. godine radila je pod imenom Viša učiteljska odnosno Viša pedagoška  škola. Od osnivanja Više učiteljske škole do danas na ovoj se naučnoobrazovnoj instituciji izučavao skup nastavno-naučnih disciplina  iz oblasti društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih nauka. Fakultet je prvu akademsku 1993/94. godinu započeo sa sedam studijskih odsjeka od kojih je šest već postojalo na Pedagoškoj akademiji 

  •  Bosanski jezik i književnost,
  •  Matematika-fizika,
  •  Biologija-hemija,
  • Fizička kultura,
  • Razredna nastava,
  • Tehnički odgoj i obrazovanje i
  • Historija-geografija.

Obrazovanje


Na Filozofskom fakultetu studenti se obrazuju iz oblasti društvenih i humanističkih nauka a zastupljena je i edukacija iz domena cjeloživotnog i doživotnog učenja. Razmjenom znanja, istraživanjem i  kreativnom kooperacijom teži se izvrsnosti u učenju i podučavanju,  dok se kroz saradnju sa srodnim institucijama razvijaju intelektualni, kadrovski, kulturalni i ekonomski potencijali za ostvarivanje strateških ciljeva i ključnih vrijednosti akademske zajednice: otvorenosti, razvojnosti, mobilnosti, kreativnosti, kritičnosti, kooperativnosti i zajedništva. Misija Filozofskog fakulteta je obrazovanje studenata s ciljem razvoja zajednice, podizanje nivoa informiranosti i obrazovanja građana, povećanje konkurentnosti iz oblasti humanističkih, društvenih i pedagoških nauka na državnom i regionalnom nivou, poboljšanje nastavnih planova i programa kako bi se postigla mobilnost nastavnika i studenata i međunarodno priznavanje sva tri ciklusa studija kao i drugi oblici naučnog i stručnog obrazovanja i usavršavanja. Filozofski fakultet u cijelosti podstiče studente na efikasno učenje, učešće u istraživanjima i usavršavanju profesionalnih znanja i sposobnosti.

Odsjeci i stečena zvanja
•             Bosanski jezik i književnost      
•             Engleski jezik i književnost        
•             Njemački jezik i književnost     
•             Turski   jezik i književnost          
•             Historija             
•             Pedagogija-psihologija               
•             Žurnalistika      
•             Socijalni rad     
•             Filozofija-sociologija    
•             Razredna nastava         
•             Tehnički odgoj i informatika

Studij na odsjecima Razredna nastava i Tehnički odgoj i informatika organiziran je  u trajanju od 3 godine. Na ostalim odsjecima Filozofskog fakulteta studij je organiziran  po modelu 4+1+3. Završetkom prvog ciklusa studija studenti dobijaju zvanje bachelora,  drugog ciklusa magistra, a trećeg ciklusa studija doktora nauka iz odgovarajuće oblasti.
WUS - WUS Austria Sarajevo Office
Branilaca Sarajeva 51 71000 Sarajevo Klikni
SUS  Dobrodošli na internet stranicu Svjetskog univerzitetskog servisa BiH!Klikni
DAAD Deutscher AkademischerAustausch Dienst
German Academic Exchange Service Klikni