Upis u tri koraka Naši programi Programi na master studiju Doktorski studiji na Filozofskom fakultetu Dani Filozofskog fakulteta Program naučne konferencije SIP DHS 2017 Časopisi Filozofskog fakulteta

Upis u tri koraka

Postupak upis na studijske programe Filozofskog fakulteta nije težak. Do indeksa našeg fakulteta dijele Vas samo tri koraka. Napravimo ih zajedno!

Saznaj više...

Naši programi

Filozofski fakultet nudi budućim studentima jedanaest studijskih programa. Svi programi utemeljeni su na višegodišnjem naučnom, stručnom i pedagoškom iskustvu, prilagođeni potrebama tržišta rada i oblikovani prema europskim načelima visokog obrazovanja.

Saznaj više...

Programi na master studiju

Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Saznaj više...

Doktorski studiji na Filozofskom fakultetu

Programi trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu su osmišljeni na način da otvorimo našim studentima vrata svijeta nauke i istinskog naučno-istraživačkog rada.

Saznaj više...

Dani Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet u Tuzli prvi puta organizira Manifestaciju pod nazivom „DANI FILOZOFSKOG FAKULTETA“ čiji je cilj prezentacija dostignuća Filozofskog fakulteta, međusobne razmjene znanja, iskustava i ideja, intenziviranja saradnje između institucija i organizacija...

Saznaj više...

Program naučne konferencije SIP DHS 2017

Pogledajte i preuzmite program naučne konferencije "Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017" koja će se održati 7. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Saznaj više...

Časopisi Filozofskog fakulteta

U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Filozofski fakultet u Tuzli izdaje časopise DHS, Bosanski jezik, ExELL i Historijska misao.

Saznaj više...

AKTUELNO

OBAVIJEST│Datum: 25/5/17│Autor: KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je u prethodnom periodu pokrenuo niz naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli na osnovu preporuka o akreditaciji Univerziteta u Tuzli dobijenih pri Institucionalnoj akreditaciji Univerziteta, u aprilu 2015. godine, kada je okončana...

OBAVIJEST│Datum: 25/5/17│Autor: KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa
U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u Tuzli je u prethodnih mjesec dana sproveo intenzivne aktivnosti... 
OBAVIJEST│Datum: 25/5/17│Autor: KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Mjere koje su poduzete za poboljsanje ranga Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webometrics

Univerzitet u Tuzli pokrenuo je inicijativu o unapređenju vidljivosti i poboljšanju pozicije Univerziteta na ranking listi Webomterics, koja prati pozicije univerziteta u svijetu. Poduzete su potrebne mjere kako bi se objedinili rezultati naučnoistraživačkog rada koje ostvaruju...

Međunarodna razmjena studenata

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks1.jpg

Želite jedan semestar ili cijelu godinu provesti na studiju u inozemstvu? Usavršiti poznavanje stranog jezika, koristiti stipendije i programe međunarodne razmjene studenta? Studij na Filozofskom fakultetu nudi ove mogućnosti.

Programi na master studiju

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks2.jpg

Filozofski fakultet nudi Vam 21 program na II (master) ciklusu studija. Ako se želite specijalizirati u određenoj oblasti Vaše profesije, unaprijediti stručna znanja i vještine onda su naši programi pravi izbor za Vas.

Programi na doktorskom studiju

images/Gallery/Threeblocks/threeblocks3.jpg

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu pružava Vam neophodna stručna i naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas