Pozivamo sve zainteresirane da i ove godine prisustvuju predavanjima iz oblasti društvenih nauka i humanistike, koja organizira Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Serija predavanja pod nazivom „Srijeda na Filozofskom fakultetu“ održavaju se jednom mjesečno, a sva predavanja otvorena su za zainteresirane javnosti, odnosno građanstvo. U okviru drugog ciklusa otvorenih predavanja, na Filozofskom fakultetu izlagat će pored profesora s ovog fakulteta i gostujući profesori sa univerziteta u Republici Hrvatskoj i Turskoj.


Fakultet ovim aktivnostima želi potaknuti popularizaciju nauke, izgraditi se kao prostor za razmjenu znanja i mišljenja o javno značajnim temama, obogatiti kulturni život grada te, u konačnici, potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.

RASPORED PREDAVANJA

23. OKTOBAR

Kako su osobe sa invaliditetom predstavljene u bosanskohercegovačkoj i američkoj štampi?

DR.SC. ADISA IMAMOVIĆ, REDOVNA PROFESORICA

20. NOVEMBAR

Politička kultura i politička komunikacija u Bosni i Hercegovini: posebnosti i izazovi

DR.SC. ENES OSMANČEVIĆ, VANREDNI PROFESOR

18.DECEMBAR

Ekološki odgoj i obrazovanje u funkciji razvoja ekološke svijesti i ekološke etike kod mladih

DR.SC. MUHAMED OMEROVIĆ, VANREDNI PROFESOR

19. FEBRUAR

Bosanski jezik i Bošnjaci u Turskoj DR.SC. SIBEL AKOVA, DOCENTICA (UNIVERZITET YALOVA) DR.SC. AMIRA TURBIĆ HADŽAGIĆ, VANREDNA PROFESORICA

18. MART

Frazemi i njihova kreativna upotreba u muzici

DR.SC. MARIJANA NIKOLIĆ, VANREDNA PROFESORICA

22. APRIL

Pariški zbornik (1375) i Hvalov zbornik (1404) u suodnosu.

DR. SC. TANJA KUŠTOVIĆ, DOCENTICA (SVEUČILIŠTE U ZAGREBU)

20. MAJ

Savremeno liderstvo: kako upravljati sobom i voditi druge? DR.SC. ADISA DELIĆ, REDOVNA PROFESORICA


Sva predavanja počinju u 17 sati u prostoriji 135 (I sprat) Filozofskog fakulteta u Tuzli (Dr. Tihomila Markovića 1.).

Ulaz je besplatan!  

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas