O nama

Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (SVFF UNTZ) je udruženje studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koje djeluje kao organizaciona jedinica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Predstavljamo najmnogobrojnije studentsko vijeće na Univerzitetu u Tuzli. Glavna aktivnost SVFF UNTZ odnosi se na zvanično zastupanje i predstavljanje studenata Filozofskog fakulteta posredstvom predstavnika studijskih godina, te rukovodstva organizacije. SVFF UNTZ redovnom komunikacijom i interakcijom sa studenticama i studentima, menadžmentom Fakulteta, te nastavnim osobljem nastoji rješavati probleme i dileme studenata, na taj način nastojimo promovirati studentski angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i doprinijeti kvalitetu odvijanja nastavnog procesa.

 

Kontakt info

Adresa: Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: svff.untz@gmail.com

Predsjednik SVFF: Samir Sinanović
email: sinanovicsamir96@gmail.com

Pitajte nas