Sporazumi o saradnji

U cilju promocije naučno-istraživačkog rada nastavnika, saradnika i studenata te osiguravanja prakse za studente Filozofskog fakulteta potpisani su sporaumi o saradnji sa sljedećim pravnim licima:

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" Tuzla

Fondacija Budućnosti u Bosni i Hercegovini

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona 

Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Udruženje građana Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju

Udruženja profesora engleskog jezika iz TK (TETA-UPEJ)

Goethe-Institut  Bosne i Hercegovine

Arhiv Tuzlanskog kantona

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog Kantona

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) Tuzla

Arhiv Bosne i Hercegovine

Udruženje Mladi Tuzle

Pozorište Mladih Tuzle

 

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas