Popis časopisa dostupnih online

                                                    ONLINE ČASOPISI

 

Popis bosanskohercegovačkih časopisa u otvorenom pristupu (društvene i humanističke nauke)

Društvene i humanističke studije-DHS

Exell (Explorations in English Language and Linguistics)

Bosanski jezik / Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika

Historijska misao

RER-Research in Education and Rehabilitation

Anali Gazi Husref-begove biblioteke

Gračanički glasnik/Časopis za kulturnu historiju

Baština sjeveroistočne Bosne

Lingvazin-magazin za jezik i književnost

Sarajevske sveske

Službeni list BiH

Zeničke sveske/Časopis za društvenu fenomenologiju i društvenu dijalogiku

Bosniaca: Journal of National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Pregled: časopis za društvena pitanja

Znakovi vremena: časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu

Dijalog: časopis za filozofiju i društvenu teoriju

Ljetopis Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Književni jezik

Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu

Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu

Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Anali Pravnog fakulteta u Zenici

Novi izraz: Časopis za književnu i umjetničku kritiku

Motrišta: Glasilo Matice hrvatske Mostar

Mostariensia

Hum

Magazin Mediacentar

 

 

Popis časopisa iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore u otvorenom pristupu (društvene i humanističke nauke):

 

Komunikacije, mediji, kultura

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

Andragoške studije: Časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih

Artefakt

Civitas

CM-Časopis za upravljanje komuniciranjem

Facta Universitatis: Series: Linguistics and Literature

Facta Universitatis: Series: Philosophy, Sociology, Psychology, History

Godišnjak Fakulteta političkih nauka

Humanistika

Nastava i vaspitanje

Psihološka istraživanja

Sociologija

Sinteze

Speleolog

Hortus Artium Medievalium

Život umjetnosti

Čemu: Časopis studenata filozofije

Diskrepancija: Studentski časopis za društveno-humanističke teme

Filologija

Fluminensia

Jezik: Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika

Jezikoslovlje

Prolegomena: Časopis za filozofiju

Društvena istraživanja

In Medias Res

Journal of Information and Organizational Sciences

Ljetopis socijalnog rada

Medijska istraživanja

Revija za socijalnu politiku

Suvremena psihologija

Život i škola

Lingua Montenegrina

 

 

 

 

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas