Katalozi

U nastavku možete pogledati Kataloge Biblioteke na Filozofskom fakultetu u Tuzli:

Katalog doktorskih disertacija

Katalog magistarskih radova

Katalog magistarskih radova (2001-2013)

Katalog serijskih publikacija

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas