BibliotekaBiblioteka na Filozofskom fakultetu smještena je u suterenu zgrade Fakulteta i jedno je od dislociranih odjeljenja Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Tuzli. Raspolaže sa preko 50 000 bibliotečkih jedinica u vidu monografskih publikacija i bogatom zbirkom časopisa. Značajan dio fonda čine diplomski i magistarski radovi studenata, te doktorske disertacije odbranjene na Filozofskom fakultetu. Bibliotečka građa se obnavlja kupovinom i donacijama naučnih institucija iz zemlje i inostranstva i poklonima pojedinaca, a na police se smješta prema sistemu univerzalne decimalne kalisfikacije (UDK).

Čitaonički prostor nalazi se u sastavu Biblioteke i raspolaže sa 50 mjesta za studente. Računari smješteni u čitaonički prostor imaju pristup Internetu i online bazama podataka. Biblioteka je od 2012. godine uključena i u bibliografsko-informacioni sistem jedinstven za zemlje regiona (COBISS: Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Neposredno je uključena i u formiranje Repozitorija Univerziteta u Tuzli (www.phaidra.untz.ba) u koji se pohranjuju doktorske disertacije (www.e-teze.untz.ba) kao vid naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu. Korisnici usluga Biblioteke na Filozofskom fakultetu su studenti, akademsko i administrativno osoblje Filozofskog fakulteta, ali i drugih fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Osnovne djelatnosti Biblioteke obuhvaćaju kontinuiranu nabavku monografskih i serijskih publikacija, smještaj i čuvanje građe, stručnu obradu (katalogiziranje i klasificiranje) bibliotečke građe, izradu kataloga i biltena prinova, kreiranje popisa deziderata u skladu sa potrebama korisnika, educiranje korisnika (uslovi i način korištenja bibliotečke građe i pristup bazama podataka) i sl. Posebni poslovi vođeni iz Biblioteke na Filozofskom fakultetu u vezi su sa poslovima koordiniranja aktivnosti u pogledu stvaranja uvjeta za pristupanje Univerziteta u Tuzli COBISS sistemu i unos podataka u sistem (u saradnji sa NUBBiH) i koordiniranje aktivnosti u pogledu uspostavljanja i punjenja Repozitorija doktorskih disertacija.

Biblioteku na Filozofskom fakultetu vodi  Ilijana Gavran Radojevic (kontakt: ilijana.g.radojevic@untz.ba).

Radno vrijeme biblioteke je od 8:00 do 16:00 svakim radnim danom.

 

Bilteni naslova

images/Gallery/Studenti/biblioteka2.jpg

Pogledajte i preuzmite biltene naslova Biblioteke na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Bazepodataka

images/Gallery/Studenti/BibliotekaFF2.jpg

Lista korisnih baza podataka s uputama o korištenju.

Katalozi

images/Gallery/Studenti/bibliotekaFF3.jpg

Pogledajte i preuzmite kataloge Biblioteke na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas