Registar naučnoistraživačkog osoblja

 

 

 

 

Dr. sc. Alihodžić Demir

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Arsenijević Damir

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Avdagić Anisa

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Baraković Vedada

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Begović Emina

 

 

 

Dr. sc. Berberović Sanja

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Berbić-Imširović Mirela

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Bešić Azra

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Botalić Melinda

 

Google Scholar

 

Mr. sc. Bulić Aid

 

 

 

Dr. sc. Bulić Refik

 

Google Scholar

 

Mr. sc. Čaušević Midhat

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Čišić Alma

 

 

 

Dr. sc. Delibegović Džanić Nihada

FEBHRIS

Google Scholar

 

Delić Amela, MA

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Delić Zlatan

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Denić Grabić Alma

 

 

 

Dr. sc. Džanić Mirza

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Đonlagić Jasmina

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Đozić Adib

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Đuvić Mevlida

 

 

 

Dr. sc. Efendić Spahić Tamara

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Emić Erna

 

Google Scholar

 

Grabčanović Merima, MA

 

 

 

Dr. sc. Hadžiahmetović Jurida Sanel

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Hadžić Senaid

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Hadžić-Suljkić Mirzeta

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Halidović Alma

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Hanić Jasmina

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Hrnjić Kuduzović Zarfa

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Hrustić Meliha

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Husanović Pehar Jasmina

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Husarić Melisa

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Husejnefendić Šejn 

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Ibrahimović Nedžad

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Ilić Plauc Jelena

 

 

 

Dr. sc. Imamović Adisa

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Imamović Mersiha

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Jahić Adnan

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Jahić Alma

 

Google Scholar

 

Karahasanović Mirela, MA

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Karić Nijaz

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Kešetović Selma

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Kunić Mirsad

FEBHRIS

 

 

Dr. sc. Kurtić Najil

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Lučić Erna

 

 

 

Dr. sc. Mahmutović Mirza

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Malkić Aličković Alma

 

 

 

Dr. sc. Mehmedović Mirza

 

 

 

Mulahmetović Ibrišimović Anela, MA

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Muratović Lejla

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Nazibegović Sead

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Nikolić Marijana

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Omerbegović Sead

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Omerčević Bego

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Omerović Muhamed

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Osmančević Enes

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Pandžić Asim

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Pavlović Tanja

 

Google Scholar

 

Mr. sc. Pezerović -Riđić Nerma

FEBHRIS

 

 

Mr. sc. Pinkas Gabriel

 

 

 

Dr. sc. Porobić Selma

 

 

 

Ramić Samila

 

 

 

Mr. sc. Salić Nusreta

 

 

 

Mr. sc. Salihović Alen

 

Google Scholar

 

Mr. sc. Salihović Renata

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Selimović Alija

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Selimović Sead

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Spahić Vedad

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Šabotić Izet

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Šarić Hariz

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Tokić Ivica

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Tomić Selimović Ljubica

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Tufekčić Adnan

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Turbić-Hadžagić Amira

FEBHRIS

Google Scholar

 

Dr. sc. Vardo Elvis

 

Google Scholar

 

Dr. sc. Veseljević-Jerković Selma

FEBHRIS

Google Scholar

 

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas