Odsjek za engleski jezik i književnost osnovan je 1998.godine. Studijski programi na Odsjeku usklađeni su prema zahtjevima Bolonjskog procesa i potrebama tržišta rada. Cilj programa I. ciklusa u trajanju od četiri godine jeste da obrazuje nastavnike engleskog jezika i književnosti i prevodioce, ali i da podstiče interesovanje za daljim školovanjem na II. i III. ciklusu studija koje Odsjek nudi. Također, studenti imaju mogućnost učešća u evropskim programima mobilnosti (Erasmus+, Fulbright, Mevlana, Tempus i dr.) u vidu privremenih boravaka na brojnim univerzitetima u inozemstvu tokom studija. Studenti koji su dio svog studija proveli na stranom univerzitetu imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u BiH tako i na međunarodnom tržištu rada.

Diplomirani studenti imaju sljedeće mogućnosti zapošljavanja:.

  • rad u predškolskim ustanovama,
  • u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja,
  • u pedagoškim zavodima,
  • u centrima za odgoj djece i mladih,
  • u domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim institucijama, bankama, privrednim i osiguravajućim društvima i sl.
  • obavljanje poslova iz domena rada u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijskim i produkcijskim kućama, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja,
  • rad na poslovima marketinga, odnosa s javnostima,
  • razne slobodne profesije (npr. publicisti, pisci, prevoditelji i sl.)
  • upisivanje diplomskog studija iz raznih polja humanističkih i društvenih nauka u zemlji i inostranstvu ili uključivanje u razna područja rada.

Voditeljica Odsjeka: dr. sc.Selma Veseljević Jerković, vanredna profesorica
email: selma.veseljevic@untz.ba

Kontakt info

Adresa: Odsjek za engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 361
Fax: + 387 35 306 332
email: anglistika@untz.ba

Pitajte nas