O nama

Nastanak i razvoj: višegodišnje naučno, stručno i pedagoško iskustvo

Filozofski fakultet u Tuzli utemeljen je 1960/61. godine kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod imenom Viša pedagoška škola. Viša pedagoška škola je prerasla u Pedagošku akademiju, u kojoj su se obrazovali nastavnici srpskohrvatskog jezika, matematike, fizike, hemije, biologije, historije, geografije i tjelesnog odgoja. Razvoj se nastavlja 1993. godine kada Pedagoška akademija zvanično postaje Filozofski fakultet. Napravljeni su i kvalitativni i kvantitativni pomaci. Dvogodišnji nastavnički studij prerastao je u četverogodišnji, a znatno je povećan i broj studijskih grupa. Otvoreni su odsjeci žurnalistike, engleskog, njemačkog i turskog jezika, socijalnog rada i filozofije-sociologije. Postupno se iz Filozofskog fakulteta izdvajaju studiji matematike, fizike, hemije i biologije i formiraju Prirodno-matematički fakultet, a kasnije i studij tjelesnog odgoja prelazi na novoosnovani Fakultet tjelesnog odgoja i sporta. Procesom izdvajanja navedenih studijskih grupa Filozofski fakultet postaje visokoškolska ustanova na kojoj su obrazuju studenti isključivo humanističkog i društvenog usmjerenja.

Od akademske 2008/09. godine svi studiji se izvode po bolonjskom modelu, u tri ciklusa studija. Na 11 odsjeka Filozofskog fakulteta danas je zaposleno 65 univerzitetskih nastavnika i 16 saradnika, a u nastavi učestvuju i brojni saradnici i stručnjaci iz prakse.

Filozofski fakultet u Tuzli važna je visokoškolska naučna i obrazovna ustanova. Generacije učitelja, nastavnika, prevodilaca, pedagoga, psihologa, publicista i novinara stekle su svoje diplome, magisterije i doktorate na ovom Fakultetu, a među bivšim studentima Fakulteta su današnji univerzitetski i gimnazijski profesori, istraživači, ministri, književnici, novinari, publicisti, medijski analitičari i stručnjaci za odnose s javnostima.

Obrazovanje: prvi fakultet društvenih i humanističkih nauka u Tuzli


Filozofski fakultet u Tuzli profilirao se kao prepoznatljiv regionalni centar kvalitetnih akademskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Koristeći iskustva srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavnici i saradnici imaju za cilj da budućim studentima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa. Osoblje i uprava Fakulteta kontinuirano rade na uvođenju novih oblika nastave, te na unapređenju postojećih. Jedan od osnovnih ciljeva je ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja u skladu s potrebama društvene zajednice.

Na jedanaest odsjeka, studentima se nudi dvanaest programa prvog ciklusa studija: Bosanski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Pedagogija-psihologija, Razredna nastava, Predškolski odgoj, Žurnalistika, Socijalni rad, Filozofija-sociologija i Historija. Svi programi prvog ciklusa traju četiri godine, a završetkom ovih studija stječe se titula bachelora.

Fakultet također ima dvadeset i jedan program drugog ciklusa studija iz raznih oblasti društvenih i humanističkih nauka, kao i četiridoktorska studija. Drugi ciklus studija traje jednu godinu, nakon čega se stječe titula magistra struke. Doktorski studij traje tri godine.

Filozofski fakultet pruža dobru osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u u obrazovanju, nauci, kulturi, bibliotekama, institutima, muzejima, arhivama, turizmu, medijima, izdavaštvu, novinarstvu, odnosima s javnostima, diplomaciji, administraciji i brojnim slobodnim profesijama, ali i za nastavak daljnjeg naučno-istraživačkog rada na istom ili srodnim fakultetima.

Studentima sva tri ciklusa omogućena je mobilnost kroz programe međunarodne akademske razmjene i saradnje, tako da imaju priliku provesti semestar ili akademsku godinu na prestižnim evropskim i američkim unverzitetima.

Naučno-istraživački rad realizira se kroz međunarodne i domaće projekte, kao i kroz saradnju sa stručnim udruženjima i nevladinim organizacijama. Fakultet je u svom dosadašnjem radu bio organizator i suorganizator brojnih naučnih i stručnih konferencija i skupova. U cilju promoviranja nauke i razmjene naučno-istraživačkih radova i stručnih znanja, Fakultet izdaje časopise DHS -  Društvene i humanističke studije, Bosanski jezik, Historijska misao i ExELL (Explorations in English Language and Linguistics).

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas