DHS – Društvene i humanističke studije

Časopis DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE pokrenut je 2016. godine u namjeri da se na našem Fakultetu intenzivira i unaprijedi naučno-istraživački rad i izdavačka djelatnost. Izlazit će dva puta godišnje u elektronskoj i hard copy verziji.

Kao centralno naučno glasilo Filozofskog fakulteta u Tuzli DHS djelimično preuzima ali i bitno inovira uređivački koncept ranijeg Zbornika radova. Zastupljeni su prilozi iz svih naučnih disciplina koje se izučavaju na Fakultetu. Sadržavat će i zasebne temate u okviru kojih će biti objavljivani radovi sa naučnih konferencija i okruglih stolova, čije organiziranje u sklopu planiranog unapređenja naučno-istraživačkog rada menadžment Fakulteta nastojati potaknuti.

Stranice časopisa otvorene su za domaće i inostrane istraživače u oblastima humanistike i društvenih nauka, kao i za polaznike II i III ciklusa studija.

Časopis je indeksiran u bazi CEEOL i nalazi se na linku https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1533.

Glavni i odgovorni urednik

dr. sc. Vedad Spahić, red. prof.
email: vedad.spahic@bih.net.ba

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

dr. sc. Mirza Mahmutović, doc.
email: mirza.mahmutovic@untz.ba

Urednički odbor
Naučni odbor
 • dr. sc. Krystyna Pieniazek-Marković, Univerzitet Adama Mickjeviča Poznanj
 • dr. sc. Mario Brdar, Sveučilište Josipa Jurja Štrosmajera Osijeku
 • dr. sc. Danijela Majstorović, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr. sc. Vladislava Gordić-Petković, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr. sc. Vahid Kljajić, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. sc. Miroslav Brkić, Univerzitet u Beogradu
 • dr. sc. Esat Harmanci, The University of Kocaeli
 • dr. sc. Viktorija Car, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Jelenka Voćkić-Avdagić, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. sc. Amela Mujagić, Univerzitet u Bihaću
 • dr. sc. Jure Zovko, Sveučilište u Zadru
 • dr. sc. Sanela Mešić, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. sc. Darko Gavrilović, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr. sc. Adnan Velagić, Univerzitet u Mostaru
 • dr. sc. Omer Hamzić, Univerzitet u Travniku
 • dr. sc. Mateo Žagar, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Tanja Kuštović, Sveučilište u Zagrebu
Kontakt

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Dr. Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
email: nir.ff@untz.ba

Uputstvo za autore (preuzmite u .pdf)
Izdanja

DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE, God. II, br. 3, oktobar 2017.

DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE, God. II, br. 2, juli 2017.

DHS – DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE, God. I, br. 1, decembar 2016.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas