Dr.sc. Amela Delić

Amela Delić Aščić žurnalistiku je diplomirala 2012. godine, a za uspjeh na studiju dobila je Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli za najboljeg studenta Filozofskog fakulteta u svojoj generaciji. Magistrirala je 2015. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a doktorirala 2020. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.  Kao asistentica i viša asistentica na Univerzitetu u Tuzli radila je od 2013. do 2022. godine.  Trenutno je zaposlena kao docentica na odsjeku Žurnalistika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od februara do kraja juna 2022. godine boravila je kao Fulbright stipendista na Univerzitetu u Juti, odsjek za komunikologiju, gdje je radila svoje postdoktorsko istraživanje i održala nekoliko predavanja.

 

Google Scholar profil