Dr. sc. Mevlida Đuvić

 Mevlida Đuvić je rođena u Gračanici 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu. Diplomirala je 2001. godine na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistrasku radnju Feminističko čitanje Andrićevih pripovjedaka odbranila je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje magistra humanističkih znanosti iz područja književnosti. Doktorsku tezu Bosanskohercegovačka pripovijetka između dva svjetska rata, narativni konstrukti identiteta: retorika teksta i pragmatika tekstualnosti odbranila je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon sticanja fakultetske diplome radila je u Mješovitoj srednjoj školi i Gimnaziji „Dr. Mustafa Kamarić“ u Gračanici. Od 2001. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovala je više međunarodnih projekata i skupova. Od 2010. godine uključena je u naučnoistraživački projekt „Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu“ - Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext Instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu (Institut für Slawistik Karl-Franzens-Universität Graz, 2007-2015.). U maju 2011. sudjeluje u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu 'Media and Memoria' čiji je inicijator Univerzitet u Konstanzu, a pokrovitelj DAAD. Od 2011. godine uključena je u naučnoistraživački projekt „Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića“ - Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj sv(ij)eta u Ćopićevim d(j)elima (Institut für Slawistik Karl-Franzens-Universität Graz, 2011-2016). Područje interesovanja su joj moderna i postmoderna književnost, teorije identiteta i rodne teorije. Članica je Redakcije časopisa Razlika/Differance. 

 

Google Scholar profil