Dr. sc. Mirza Mehmedović

    Mirza Mehmedović je angažovan na Odsjeku za žurnalistiku, kao asistent i viši asistent, od 2008. godine. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2012. godine, a doktorirao na Univerzitetu u Tuzli 2016. godine, sa temom doktorske disertacije Mogućnost primjene evropskog modela medijske politike u javnim radio-televizijskim servisima u Bosni i Hercegovini. Akademske 2014/15. godine boravio je na Univerzitetu u Wiscnosinu – Oshkosh (SAD), kao dobitnik Fulbrightove stipendije, gdje je obavio dio istraživanja za doktorsku disertaciju.

 

Google Scholar profil