Nastavni programiOdsjek za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studenticama i studentima nudi studijske programe na sva tri akademska ciklusa studija: dodiplomskom, master i doktorskom studiju. Svi studijski programi koncipirani su po uzoru na evropske i svjetske studije turkologije.

I ciklus studija

Od akademske 2015/2016. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom programu, koji možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka prvog ciklusa studija studentice i studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor turskog jezika i književnosti.

II ciklus studija

Odsjek za turski jezik i književnost nudi dva nastavna programa drugog ciklusa studija, i to iz oblasti Lingvistika turskog jezika i Turska književnost.

Nakon završetka drugog ciklusa studija iz oblasti Lingvistika turskog jezika studentice i studenti stiču zvanje magistar turskog jezika i književnosti, usmjerenje lingvistika turskog jezika, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka drugog ciklusa studija iz oblasti Turska književnost studentice i studenti stiču zvanje magistar turskog jezika i književnosti, usmjerenje turska književnostu književnohistorijskom kontekstu, a detaljne informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

III ciklus studija

Studijski program trećeg ciklusa studija koji se izvodi na Odsjeku za turski jezik i književnost možete pogledati OVDJE.

Nakon završetka trećeg ciklusa studija studentice i studenti stiču zvanje doktor humanističkih nauka iz područja lingvistike, usmjerenje turkologija.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za turski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: turkologija@untz.ba

Pitajte nas