Studij socijalnog rada u Tuzli je organiziran pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Obrazovanje za socijalni rad ostvaruje se kroz kompleksne interdisciplinarne studije neophodne za brojne i složene uloge socijalnog radai socijalne politike u savremenom društvu. U toku četvorogodišnjih akademskih studija, studenti stiču raznovrsna teorijska i metodološka znanja iz širokog spektra socioloških, politikoloških, psiholoških, ekonomskih i pravnih disciplina, a posebna pažnja se posvećuje disciplinama iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada

Ključni podaci

Trajanje studija

Studijski program Socijalni rad izvodi se kao četverogodišnji studij i nosi 240 ECTS.

Diploma i zvanje

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelora socijalnog rada

Kompetencije koje se stiču diplomom

Na studiju studenti mogu naučiti:
- metode i tehnike pružanja profesionalne pomoći i osnaživanja potencijala pojedinaca, porodice, grupa i zajednica u stanju socijalne potrebe (npr. djeca bez odgovarajuće roditeljske brige, delinkventi, stari i nemoćni, osobe s posebnim potrebama, pojedinci i porodice s različitim socijalnim problemima poput siromaštva, nezaposlenosti, ovisnosti)
- mjere socijalne politike kojima se djeluje na rješavanje lokalnih i nacionalnih socijalnih problema (u području socijalne skrbi, zdravstva, zapošljavanja, mirovinskog sistema, porodične politike i stanovanja)
- odabrana područja pravnih znanosti (npr. porodično pravo, radno i socijalno pravo, upravno pravo)
- znanja iz drugih srodnih područja (npr. psihologije, sociologije, psihijatrije, pedagogije)

Potencijalna zanimanja

Studijski program Socijalni rad daje mogućnost odabira širokog spektra profesionalnog djelovanja. Sa našom diplomom možete obavljati brojne poslove u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu djece ometene u razvoju, savjetovališta za mlade, savjetovališta za brak i porodicu, u centrima za liječenje bolesti ovisnosti, disciplinskim centrima, kazneno-popravnim domovima, kazneno-popravnim zavodima (otvorenog, po luotvorenog, zatvorenog tipa) i službama za stare, osobe sa invaliditetom, i druge specijalne i društvene probleme, u ustanovama i službama zdravstvene djelatnosti (ustanove za mentalno zdravlje i savjetovališa i dr.), u institucijama državne uprave i lokalne samouprave (ministarstvima unutraš njih poslova, naročito odjeli za maloljetničku delinkvenciju, sudovi, tužilaštva), u obrazovanim institucijama (kao dio specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u predškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, pedagoškim zavodima, centri ma za odgoj djece i mladih, u službama i ustanovama za zapošljavanje, u socijalno-humanitarnim organizacijama, u institucijama za djecu i omladinu, za društvenu zaštitu djece i sl.

Gdje sada rade naši nekadašnji studenti?

Osobe koje su završile studij Socijalnog rada, danas rade i imaju mogućnost napredovanja u:

  • centrima za socijalni rad
  • porodičnim centrima
  • ustanovama socijalne zaštite (domovi za djecu, centri za odgoj i obrazovanje djece i omladine, domovi za starije i nemoćne...)
  • organizacijama civilnog društva (koje pružaju usluge, organiziraju savjetovališta, zagovaraju prava pojedinih skupina stanovništva)
  • općinama, gradovima, kantonima
  • tijelima državne uprave i lokalne samouprave
  • sistemima zdravstva, odgoja i obrazovanja, zapošljavanja
  • poslovnom sektoru (službe za razvoj ljudskih potencijala)
    Jedan broj naših nekadašnjih studenta Odsjeka socijalnog rada danas uspješno radi u državama Evrope. Također, neki od naših studenta danas rade na Univerzitetu kao suradnici i nastavnici.

Dodatna pitanja

Ako imate neka dodatna pitanja možete nam se obratiti putem e-maila socijalni.rad@untz.ba ili nas kontaktirati na broj 035 300-509. Bit će nam zadovoljstvo da Vas upoznamo i pomognemo Vam.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za socijalni rad
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 306 330
Fax: + 387 35 306 332
email: hariz.saric@untz.ba

Pitajte nas