Dr. sc. Šejn Husejnefendić

Šejn Husejnefendić je rođen 1984. u Tuzli. Docent je na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta. Tokom studija na ovom odsjeku 2002-2006. dobio je više plaketa te najviše studentsko priznanje Univerziteta u Tuzli – plaketu „Zlatni student“. 2011. je magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu s temom Utjecaj medijski posredovanih političkih poruka na rezultate općih izbora u Tuzlanskom kantonu, a u novembru 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranio doktorsku disertaciju Građansko novinarstvo u funkciji demokratske tranzicije postkomunističkih društava – studija slučaja Bosne i Hercegovine. – studija slučaja Bosne i Hercegovine. Tokom nekoliko godina objavio je više naučnih i istraživačkih radova kako u Bosni i Hercegovini tako i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Poljskoj... Izlagao je na tri međunarodne konferencije u Sarajevu, Tuzli i Zagrebu i bio predstavnik BiH (u organizaciji Biroa za ljudska prava Tuzla) na sedmodnevnom internacionalnom seminaru u Barceloni 2005. godine. Učestvovao je i u radu na tri međunarodna istraživačka projekta u različitim organizacijama: Birou za ljudska prava Tuzla, Univerzitet u Tuzli te pod pokroviteljstvom OEAD Austrija. U prijašnje angažmane ubraja i rad na mjestu urednika crne hronike u „Tuzlanskom listu“, mjestu saradnika za kulturu i informisanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ima dvogodišnje iskustvo u Distance learning predavanju u organizaciji Human-study.org.

 

 Google Scholar profil