KAKO SE UPISATI?Za upis na jedan od studijskih programa na Filozofskom fakultetu možete se prijaviti ako ste završili četverogodišnju srednju školu. Upis na studij obavlja se nakon publiciranja Javnog konkursa, koji se raspisuje u mjesecu maju ili junu. U Konkursu su navedeni svi relevantni podaci: datum prijavljivanja, potrebni dokumenti, studijski programi na koje se možete upisati, podaci o prijemnom ispitu i ostale pojedinosti. Upis na prvi pogled djeluje teško, ali to nije tačno. Pomoći ćemo Vam da saznate sve što Vam je potrebno. Pogledajte kako da i da cjelokupnu proceduru upisa obavite jednostavno, svega u tri koraka!

Predlažemo Vam također da popunite pretprijavu na studij. Pretprijava je najbrži način da nas obavijestite da se zainteresirani studij na našem fakultetu. Njeno popunjavanje je jednostavno, ne traje duže od 3 minuta. Nakon što je popunite mi ćemo Vas blagovremeno obavijestiti o terminima upisa i potrebnoj dokumentaciji. Zašto da pretprijavu ne popunite odmah?

Upis u tri koraka

Postupak upis na studijske programe Filozofskog fakulteta nije težak. Do indeksa našeg fakulteta dijele Vas samo tri koraka. Napravimo ih zajedno!

1. Prikupite potrebna dokumenta!

 • Diplomu o završenoj srednjoj školi, u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • Svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole, u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog općinskog organa ili notara;
 • Izvod iz matične knjige rođenih; 
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; 
 • Kandidati koji su u srednjoj školi polagali eksternu maturu obavezno prilažu i uvjerenje o polaganju mature u srednjoj školi, odnosno gimnaziji, u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog općinskog organa ili notara.

2. Popunite prijavu za upis!

3. Predajte prijavu i dokumenta u periodu navedenom u konkursu lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi Filozofskog fakulteta (naznačiti: „Upis na studij“ i adresirati na Filozofski fakultet, Studentska služba, Dr. Tihomila Markovića 1, 75000 Tuzla)

Nije teško, zar ne? Nastavimo dalje!

1. Pripremite se za prijemni ispit!

Prijemni ispiti razlikuju se po studijskim programima. U nastavku su detaljne informacije za svaki studijski program.

Žurnalistika

Prijemni ispit za studijski program Žurnalistika sastoji se od pisanja eseja i testa iz Sociologije i Demokratije i ljudskih prava. Esej se piše na zadatu temu, a Vi se trebate potruditi da temu izložite sistematično, argumentirano, koncizno, poštujući norme standardnog jezika. Test iz Sociologije i Demokratije i ljudskih prava sastoji se od pitanja s ponuđenim odgovorima. Vaš zadatak je da zaokružite ispravni odgovor. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Bosanski jezik i književnost

Prijemni ispit za studijski program Bosanski jezik i književnost sastoji se od testa iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Engleski jezik i književnost

Prijemni ispit za studijski program Engleski jezik i književnost sastoji se od testa iz engleskog jezika. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Njemački jezik i književnost

Prijemni ispit za studijski program Njemački jezik i književnost sastoji se od testa iz njemačkog jezika. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Turski jezik i književnost

Prijemni ispit za studijski program Turski jezik i književnost sastoji se od testa iz lingvistike. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Pedagogija

Prijemni ispit za studijski program Pedagogija sastoji se od testa znanja iz pedagogije. Udžbenici za pripremu prijemnog ispita: Vukasović, A. (1998). Pedagogija, Zagreb, HKZ MI. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Psihologija

Prijemni ispit za studijski program Psihologija sastoji se od testa testa znanja iz Psihologije. Udžbenici za pripremu prijemnog ispita: Zećo, J. (2007). Psihologija – udžbenik za III razred gimnazije, Sarajevo Publishing. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Razredna nastava

Prijemni ispit za studijski program Razredna nastava sastoji se od testa iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i matematike. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Socijalni rad

Prijemni ispit za studijski program Socijalni rad sastoji se od testa iz sociologije i demokratije i ljudskih prava. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Filozofija-sociologija

Prijemni ispit za studijski program Filozofija-sociologija sastoji se od testa iz filozofije i sociologije. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Politologija

Prijemni ispit za studijski program Politologija, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija sastoji se od testa iz sociologije. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

Historija

Prijemni ispit za studijski program Historija sastoji se od testa iz predmeta historija/povijest. Predlažemo Vam da pogledate primjere dosadašnjih prijemnih ispita ovdje.

2. Dođite u predviđeno vrijeme i slijedite upute fakultetskog osoblja!

Prijemni ispit polažete u prostorijama Filozofskog fakulteta u terminu navedenom u Konkursu. Predlažemo Vam da dođete najmanje pola sata prije. Na Fakultetu će Vas nadležno osoblje uputiti u učionicu u kojoj ćete raditi test. Prostorije će također biti obilježene natpisom Vašeg studijskog programa (npr. „Žurnalistika“). Obavezno ponesite sa sobom identifikacijski dokument (ličnu kartu ili pasoš). Bez njega nećete moći pristupiti prijemnom ispitu. Na prijemnom ispitu slijedite upute fakultetskog osoblja, koji će Vam pojasniti što i kako sve trebate uraditi.

3. Provjerite rezultate ispita. Sigurni smo da ste uspješno položiti prijemni ispit!

Nakon što završite prijemni ispit nadležno osoblje počet će proceduru bodovanja. Preliminarna rang lista kandidata/kandidatkinja oglašava se isti dan na ulaznim vratima Fakulteta, a sutra na webstranici Fakulteta. U nastavku su detaljne informacije o postupku bodovanja za svaki studijski program.

Žurnalistika

Na studijskom programu Žurnalistika bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Sociologija koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni na eseju i testu iz sociologije i demokratije i ljudskih prava koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Bosanski jezik i književnost

Na studijskom programu Bosanski jezik i književnost bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova 
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Engleski jezik i književnost

Na studijskom programu Engleski jezik i književnost bodovanje se vrši po: 

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Engleski jezik koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova 
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Njemački jezik i književnost

Na studijskom programu Njemački jezik i književnost bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Njemački jezik koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova 
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Turski jezik i književnost

Na studijskom programu Turski jezik i književnost bodovanje se vrši po: 

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Pedagogija

Na studijskom programu Pedagogija bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Sociologija i Pedagogija, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Psihologija

Na studijskom programu Psihologija bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Matematika, Biologija i Psihologija, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Razredna nastava

Na studijskom programu Razredna nastava bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova 
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Matematika koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Socijalni rad

Na studijskom programu Socijalni rad bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Sociologija koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Filozofija-sociologija

Na studijskom programu Filozofija-sociologija bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Filozofija i Sociologija koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Politologija usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija

Na studijskom programu Politologija usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Filozofija i Sociologija koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

Historija

Na studijskom programu Historija bodovanje se vrši po:

 • opći kriterijima: uspjeh u srednjoj školi koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 50 bodova
 • pojedinačni kriteriji: uspjeh iz predmeta Historija/Povijest koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 10 bodova
 • prijemni ispit: bodovi ostvareni testu, koji kandidatu/kandidatkinji donosi max. 40 bodova

1. Popunite upisni materijal!

Upis kandidata vrši se na osnovu konačne rang-liste. Nakon uspješno okončanog prijemnog ispita potrebno je da popunite i predate:

 • popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - indeks, te dvije kolor fotografije formata za indeks,
 • ljekarsko uvjerenje 
 • dokaz o uplati participacije/školarine u troškovima studija. 

Upisani kandidati zaključuju sa Univerzitetom ugovor o studiranju.

Sve navedene materijale možete nabaviti u skriptarnici Univerziteta u Tuzli koja se nalazi u zgradi Tehnološkog fakulteta (ul. Univerzitetska br. 8.) Preporučujemo da prije podnošenja originalnih dokumenata obezbijedite za vlastite potrebe odgovarajući broj fotokopija dokumenta jer se upisanim kandidatima dokumenti neće moći privremeno izdavati.

2. Predajte upisni materijal!

U periodu naznačenom u Konkursu upisni materijal trebate predati lično studentskoj službi Filozofskog fakulteta. Osoblje studentske službe pojasnit će Vam sve pojedinosti i pomoći da lako završite upisnu proceduru.

To je sve! Radujemo se da Vas vidimo na prvom predavanju!

Ako imate dodatnih pitanja ili imate neke nedoumice u pogledu upisa na studija predlažemo Vam da nas kontaktirate putem e-maila ili telefona. Potrudit ćemo se da Vam što prije odgovorimo!

Šta ako se ne upišem na prvom prijemnom terminu?

Ako se ne uspijete upisati na prvom prijemnom terminu savjetujemo Vam da provjerite u studentskoj službi da li su sva mjesta popunjena ili da nam pošaljete upit u obrazac u dnu stranice.

Kontakt info

Adresa
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni
Glavna centrala: + 387 35 306 330
Dekanat: +387 35 306 331
Studentska služba: +387 35 306 342


Fax
Dekanat: + 387 35 306 332
Studentska služba: + 387 35 306 365


email
dekan.ff@untz.ba

Pitajte nas