Dr. sc. Nihada Delibegović Džanić

Nihada Delibegović Džanić je rođena  u Tuzli. Diplomirala je 2003. na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univeziteta u Tuzli. Na istom fakultetu je 2007. godine magistrirala i stekla zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike. Doktorsku disertaciju je odbranila 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika. Zaposlena je na Odsjeku za engleski jezik i književnost matičnoga fakulteta kao asistentica (od 2004.), viša asistentica (od 2007.), docentica (od 2011.), vanredna profesorica (od 2016.) i redovna profesorica (od 2022.). Bila je prodekanica za nastavu i studentska pitanja, a od oktobra 2014. do septembra 2016. dekanica Filozofskog fakulteta kao prva i najmlađa žena na toj poziciji. U maju 2017. i decembru 2020. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta ju je ponovo izabralo za dekanicu. Bila je stipendistica programa British Scholarship Trust i boravila kao gost istraživač na Univezitetu u Edinburgu.   U okviru programa mobilnosti  Erasmus+ držala je predavanja na Masarykovu univerzitetu u Brnu, Bliskoistočnom tehničkom univerzitetu u Ankari, Univerzitetu u Granadi, Univerzitetu u Valensiji, Univerzitetu u Pečuhu, Univerzitetu u Osijeku,  Univerzitetu u Evori, Alpe Adria univerzitetu u Klagenfurtu, Anadolu univerzitetu u Eskišehiru, Univerzitetu u Vroclavu, Univerzitetu u Temišvaru, Univerzitetu u Kaselu, Tehničkom univerzitetu u Rigi kao i Yildiz tehničkom univerzitetu u Istanbulu, Akdeniz univerzitetu u Antaliji u okviru programa mobilnosti Mevlana. Održala je dva predavanja na Akademiji nauka Mađarske, Odjeljenje u Pečuhu Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, u 5 istraživačkih projekata, objavila  je 3 knjige i 50 izvornih naučnih radova.  Članica je uredništva časopisa ExELL, Pannoniana, Život i škola, Atatürk Yolu Dergisi, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Metodika nastave te Društva anglista u Bosni i Hercegovini DauBiH, Hrvatskog društva za primjenjenu lingvistiku HDPL, Europskog frazeološkog društva EUROPHRAS i Europskog udruženja za računalno potpomognuto učenje jezika EUROCALL.

 

Google Scholar profil