Dr. sc. Melinda Botalić

Melinda Botalić rođena je u Doboju 9. 2. 1981. godine. Osnovnu, kao i Medicinsku tehničku školu završila je u Gračanici. Na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli diplomirala je 2006. godine. Dobitnica je četiri Srebrene i jedne Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. U akademskoj 2009/2010. godini upisala je II ciklus studija na Odsjeku za orijentalnu filologiju smjer Turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistarski rad pod naslovom Pokret  „Prvi novi“ u turskoj poeziji 20. stoljeća: Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu i Melih Cevdet Anday, odbranila je 2013. godine i time stekla zvanje magistar turskog jezika i književnosti. Doktorsku disertaciju Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan odbranila je 13. 7. 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekla zvanje Doktora književnih nauka/znanosti (Turska književnost -književnost na savremenom i osmanskom turskom jeziku).

Na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 01.10. 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta, a  01. 04. 2009. godine Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli primljena je u radni odnos. Izborni period od 02. 10. 2013. do 19.2.2018. godine provela je u saradničkom zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti „Turska književnost“.

Izborni period u zvanju docentice provela je od 19.2.2018. godine do 19.02. 2023. godine. Trenutno je u angažmanu vanredne profesorice na Odsjeku za turski jezik i književnost, a do februara 2023. godine obnašala je i dužnost voditeljice ovog odsjeka. Članica je i Vijeća za rodnu ravnopravnost, te Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli.

Uzela je učešće na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima, te objavila više stručnih i naučnih radova u priznatim domaćim i stranim publikacijama i zbornicima iz naučne oblasti Turska književnost    Google Scholar profil