Nastavni programiNa Odsjeku za žurnalistiku izvodi se nastava na sva tri akademska ciklusa studija: dodiplomskom, master i doktorskom studiju. Svi studijski programi koncipirani su po uzoru na europske i svjetske studije komunikologije.

Nastava na I ciklusu studija: dodiplomski studij novinarstva

Od akademske 2015/2016. godine nastava na I ciklusu studija izvodi se po inoviranom nastavnom programu. Težište studija predstavlja interaktivni nastavni proces, osposobljavanje studenata za cjeloživotno učenje, usvajanje vještina koje će im pomoći da se lako prilagode promjenama na tržištu, te, prije svega, praktični rad studenta ne samo u okviru fakulteta nego i unutar raznih medijskih, vladinih i nevladinih organizacija s kojima Odsjek za žurnalistiku ima suradnju. Studenti se tako već kroz studij postepeno uvode i upoznaju s budućim poslovnim okruženjem, menadžerima, urednicima, novinarima, producentima, stručnjacima za odnose s javnostima. Odsjek također podstiče studente da posjećuju brojne dodatne edukacije, seminare, koriste europske i svjetske programe razmjene studenta, a periodično organizira i studijska putovanja. Nastavni plan, odnosno organizaciju modula možete pogledati u nastavku.

Studenti nakon završetka studija stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelora žurnalistike. Studijski program Žurnalistika izvodi se kao četverogodišnji studij a nosi 240 ECTS. Ključne informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Nastava na II ciklusu studija: master studij komunikologije

Drugi ciklus studija na Odsjeku za žurnalistiku studentima nudi dodatno teorijsko i praktično obrazovanje iz područja struke. Studenti će tokom studija biti osposobljeni za viši nivo kritičkog prosuđivanja i analiziranja literature te samostalno istraživanje u oblasti komunikologije, masovnih medija te primijenjenih grana komuniciranja. Studenti će također biti osposobljeni za izradu master teze što podrazumijeva sposobnost za naučni pristup u analizi i prezentiranju tema iz savremenog okruženja. Studiji program možete pogledati OVDJE.

Nastava na III ciklusu studija: doktorski studij komunikologije

Doktorski studij na Odsjeku za žurnalistiku pruža Vam neophodna naučna znanja koja će Vam omogućiti da se uključite u akademske i profesionalne diskusije u oblasti komunikologije. Završetkom doktorskog studija stiče se naučno zvanje: doktor društvenih nauka iz područja komunikologije. Studiji program možete pogledati OVDJE.

O Odsjeku za žurnalistiku

Odsjek za žurnalistiku osnovan je 1998. godine. Kroz svoje 17-godišnje postojanje, na Odsjeku su se obrazovali stručnjaci koji danas rade u različitim sektorima medijske industrije. Od osnivanja Odsjeka napori nastavnika, suradnika i menadžmenta Fakulteta i Univerziteta bili su fokusirani na praktičnu obuku budućih stručnjaka u oblasti medijskih komunikacija što je bila i ostala svojevrsna komparativna prednost studija u odnosu na fakultete iz okruženja. Pored zaposlenog osoblja, nastavu na Odsjeku izvodili su gostujući profesori iz BiH, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih američkih Država, Italije i drugih zemalja. Odsjek je tokom prethodnog perioda iznjedrio brojne diplomirane studente, magistre i doktore nauka. Budući razvoj odsjeka usklađen je sa suvremenim svjetskim trendovima, potrebama tržišta i uvijek usmjeren ka studentima i njihovim potrebama.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za žurnalistiku
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: zurnalistika@untz.ba
Facebook: www.facebook/zurnalistikaFFTuzla
Twitter: @zurnalistika_tuzla

Voditelj Odsjeka: dr. sc. Mirza Mehmedović, docent
email: mirza.mehmedovic@untz.ba
Sekretar Odsjeka: dr. sc. Šejn Husejnefendić, docent
email: sejn.husejnefendic@untz.ba

Pitajte nas