Raspored nastave i ispita


Raspored nastave

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine možete preuzeti OVDJE.  Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine za treći ciklus studja možete preuzeti OVDJE.                                                                                                                           

Napomena: nastavnici i suradnici zadržavaju pravo da promijene termin nastave, uz obavezu da o promjenama blagovremene obavijeste prodekana za nastavu i studente.

Raspored ispitnih termina

Raspored ispitnih termina za akademsku 2020/2021. godine možete preuzeti OVDJE.  Kontakt info

Adresa: Odsjek za žurnalistiku
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: zurnalistika@untz.ba
Facebook: www.facebook/zurnalistikaFFTuzla
Twitter: @zurnalistika_tuzla

Voditelj Odsjeka: dr. sc. Mirza Mehmedović, docent
email: mirza.mehmedovic@untz.ba
Sekretar Odsjeka: dr. sc. Šejn Husejnefendić, docent
email: sejn.husejnefendic@untz.ba

Pitajte nas