Raspored nastave i ispita


Raspored nastave

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.       
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.                                                  

Raspored ispitnih termina

Raspored ispitnih termina za akademsku 2023/2024. godinu možete preuzeti OVDJE.  
Raspored ispitnih termina u aprilskom roku za akademsku 2023/2024. godinu možete preuzeti OVDJE.  Kontakt info

Adresa: Odsjek za žurnalistiku
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 252 187
Fax: + 387 35 306 332
email: zurnalistika@untz.ba
Facebook: www.facebook/zurnalistikaFFTuzla
Twitter: @zurnalistika_tuzla


Pitajte nas