Nastavni programiOdsjek za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studentima nudi studijski program prvog i drugog ciklusa studija, koji su koncipirani po uzoru na evropske i svjetske studije.

I ciklus studija

Od akademske 2014/2015. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom planu i programu, koji možete pogledati OVDJE.

Cilj prvog ciklusa studija je da obrazuje profesore razredne nastave, stručnjake za područje primarnog odgoja i obrazovanja.

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara ili 240 ECTS).

Nakon završetka prvog ciklusa studija studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor razredne nastave.

II ciklus studija

Akademske 2011/12 pokrenut je II ciklus studija na odsjeku Razredna nastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Nakon završetka drugog ciklusa studija Razredna nastava studenti stiču zvanje magistar razredne nastave, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za razrednu nastavu
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: razredna.nastava@untz.ba


Voditeljica odsjeka
: dr. sc. Lejla Muratović, docentica
email: lejla.muratovic@untz.ba

Pitajte nas