Nastavni programiOdsjek za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli studentima nudi studijski program prvog i drugog ciklusa studija, koji su koncipirani po uzoru na evropske i svjetske studije.

I ciklus studija

Od akademske 2018/2019. godine nastava na prvom ciklusu studija izvodi se prema inoviranom nastavnom planu i programu, koji možete pogledati OVDJE.

Od akademske 2022/2023. godine nastava na prvom ciklusu studija će se izvoditi se prema inoviranom nastavnom planu i programu, koji možete pogledati OVDJE.

Cilj prvog ciklusa studija je da obrazuje profesore razredne nastave, stručnjake za područje primarnog odgoja i obrazovanja.

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara ili 240 ECTS).

Nakon završetka prvog ciklusa studija studenti stiču diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručno-akademsko zvanje bachelor razredne nastave.                                                                    Kompetencije koje se stiču po završetku Prvog ciklusa studija na studijskom odsjeku Razredna nastava

  a) Sistemske opće i  specifične kompetencije

-        Sposobnost teorijskog i praktičnog razumijevanja fenomena odgoja i nastavnog rada u području primarne edukacije

-        Sposobnost struktuiranja profesionalizacije učiteljskog poziva

-        Praćenje savremenih tokova u području primarne edukacije

-        Sposobnost uočavanja i istraživanja aktuelnih problema na polju školskog odgoja i nastave u području primarne edukacije

-        Metodološka osposobljenost istraživanja problema i fenomena u području primarne edukacije

-        Sposobnost za permanentno usavršavanje, cjeloživotno i samousmjereno učenje u području struke

-        Sposobnost ostvarivanja saradnje s društvenom sredinom i različitim faktorima odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije                                                                               b) Poslovi za koje je osposobljen student po završetku Prvog ciklusa studija Razredna nastava  

Profesionalne i stručne aktivnosti koje će moći obavljati student poslije završenog Prvog ciklusa studija su sljedeće:

-        planiranje, programiranje i organiziranje nastavnog rada u odgojno-obrazovnim institucijama, a koji se odnosi na područje primarne edukacije

-        neposredna realizacija nastavne aktivnosti u različitim institucijama u odgojno-obrazovnim institucijama iz područja primarne edukacije,

-        korištenje savremenih metoda i oblika nastavnog rada uvažavajući temeljne didkatičke principe

-        inoviranje nastavnog rada u području primarne edukacije,

-        korištenje savremenih nastavnih sredstava i nastavne tehnologije,

-        kontinuirano praćenje i evaluiranje odgojno-obrazovnog razvoja učenika u području primarne edukacije

-        rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama na elementarnom nivou, uz podršku stručnih saradnika iz ove oblasti,

-        timski rad s drugim nastavnicima i stručnim saradnicima na unapređenju odgojno – obrazovnog i nastavnog rada u području primarne edukacije,

-        razvijanje saradnje s porodicom i drugim faktorima odgoja iz društvene zajednice,

-        prepoznavanje osnovnih pokazatelja individualnih karakteristika i specifičnosti učenika na kognitivnom, afektivnom i konativnom području uz izradu prilagođenih i proširenih programa nastavnog rada

-        vođenje odgovarajuće pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim školama,

-        rad s nastavnicima pripravnicima u sklopu odvijanja pripravničkog staža u okviru razredne nastave

II ciklus studija

Akademske 2011/12 pokrenut je II ciklus studija na odsjeku Razredna nastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Nakon završetka drugog ciklusa studija Razredna nastava studenti stiču zvanje magistar razredne nastave, a detaljnje informacije o studijskom programu možete pogledati OVDJE.

Kontakt info

Adresa: Odsjek za razrednu nastavu
Filozofski fakultet u Tuzli
Tihomila Markovića 1.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 278 578
Fax: + 387 35 306 332
email: razredna.nastava@untz.ba


Voditelj odsjeka: dr. sc. Aid Bulić, docent
email: aid.bulic@untz.ba

Pitajte nas